Dance Trainer

KRU FA

ชื่อ พิมพ์นลิน จันทร์เพ็ญ
ชื่อเล่น ฟา
อายุ 25 ปี
วันเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2533

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์สากล เกียรตินิยมอันดับ2 ความสามารถพิเศษ : ลีลาศ , Jazz Dance ,Ballet , Street Jazz, Hip Hop, Modern Dance, เทควันโด, รำไทย, เล่นคีย์บอร์ด