Interview with “Kru Gong”

จุดเริ่มต้นของ Viivace Music Academy

จากเดิมตัวผมเองสนใจในการร้องเพลง ชอบและรักในการร้องเพลง และถ่ายทอดมาตั้งแต่จำความได้ เมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ดุริยางด์ศาสตร์สากล วิชาเอกขับร้องสากลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ขณะนั้นศึกษากับ อาจารย์ดุษฎี พนมยง บุญทัศนกุล เริ่มศึกษาและฝึกสอน ที่สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร และได้รับเกียรติให้สอนตามสถาบัน หน่วยงาน องค์กร และศิลปิน นักแสดงต่างๆ มากมาย ซึ่งปัจจุบันก็สอนที่บ้าน จนนักเรียนเริ่มมาเรียนมากขึ้น ทำให้ที่บ้านไม่สามารถรองรับนักเรียน และผู้ปกครองที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากได้ ประกอบกับความต้องการพัฒนานักเรียนของเรามีมากขึ้น นักเรียนเมื่อร้องแล้ว ต้องการฝึกเต้น/การแสดง หรือเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพิ่มขึ้น เหตุนี้จึงทำให้เกิดความคิดที่ว่าอยากจะสร้างสถานที่ที่พร้อม และตอบโจทย์ในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนของเราได้

ที่มาของชื่อ Viivace (วิวาเช่)

คำว่า Viivace เป็นคำสแลงมากจาก Vivace เป็นศัพท์ทางโดนตรี ในภาษา Italy แปลว่า มีชีวิตชีวา ปราดเปรี่ยว คล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งน่าจะสื่อถึงความเป็นตัวตนของครูก๊องได้ดีที่สุด

แรงบันดาลใจในการสอนร้องเพลงของครูก๊อง

เริ่มจากการเห็นพัฒนาการของผู้เรียน ที่มาเรียนกับผมแล้ว ผมมองเห็นและสัมผัสได้ ถึงพัฒนาการของเขา และความรัก ความเอาใจใส่ ที่เรามีให้กันในนิยามของ ครู-ศิษย์ พี่-น้อง เพื่อน ที่เข้ามาปรึกษาและขอคำแนะนำ ทั้งในเรื่องการร้องเพลง และการใช้ชีวิตของเขานั้นเอง อยากให้วงการร้องเพลง วงการบันเทิง มีการพัฒนามากขึ้น อยากเห็นนักร้องไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่ทุกคนสามารถกล้าแสดงออกในการเล่นดนตรี และการร้องเพลง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาบุคลิกภาพ และการอยูร่วมในสังคมได้

ทำไมน้องๆ ถึงเลือกมาเรียนกับครูก๊อง ?

คงเพราะด้วยบุคลิกส่วนตัวผมเองเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง มีมุขฮาตลอด มีความรวดเร็ว คล่องแคล่ว มีชีวิตชีวา ดังคำว่า Vivace คิดว่าเมื่อคนที่ได้อยู่ใกล้ แล้วจะมีความสุข ( Entertainer ) และ วิธีการสอนของผมเราจะเน้นให้ผู้เรียนค้นหาตัวตนที่แท้จริง หา signature ของตัวเองโดยไม่เน้นวิชาการมากจน เกินไป แต่เราจะเน้นทางปฏิบัติที่มีทฤษฎีควบคู่กันโดยไม่ให้นักเรียนรู้ตัว จึงทำให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินตลอดทุกๆครั้งที่มาเรียน

ศิลปินนักแสดง ยังมาเรียนกับครูก๊อง ?

ครูก๊องเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านการร้องบนเวที ชื่อ Stage Performance จะครบถ้วนทุกศาสตร์และศิลป์ ของการที่คนๆ นึง จะขึ้นไปยืนร้องเพลงอยู่บนเวที โดยเฉพาะศิลปิน หรือดารา ที่มาเรียนส่วนใหญ่ ก็จะมาเรียนเพิ่มเทคนิค การร้องต่างๆ ให้มากขึ้น หาสไตล์การร้องที่ชัดเจน มาเพื่อเช็ค และความมั่นใจ มาเพิ่ม Improvise มาซ้อมความแม่นยำในการร้องเพลง และการแสดงออกบนเวที รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพ และหาเพลงที่เหมาะกับความถนัด และความสามารถของตัวเองมากที่สุด เพื่อใช้เวลาที่ต้องไปออกงานโชว์ตัว หรือ Event ต่างๆ ในหลักสูตรนี้ จะพัฒนาได้ตรงประเด็นเลย

จะมาเรียนกับครูก๊อง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

ไม่ต้องเตรียมอะไรเลย ใครๆก็มาเรียนกับก๊องได้ นอกจากเตรียมร่างกาย และจิตใจที่พร้อมจะมาสนุก และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่คุณยังไม่เคยได้รู้กับผมที่นี่ Viivace Music Academy