SING

หลักสูตรอบรมศิลปะการร้อง

 

 • หลักสูตรขับร้องมาตรฐาน (Voice Training) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการร้องเพลง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เป็นหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย เรียนได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
 • หลักสูตรขับร้องเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศิลปิน (Performance Coaching) หลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ครูก๊องพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประกวดร้องเพลง หรือเข้า Audition กับค่ายเพลง แม้แต่นักร้องอาชีพ ที่ต้องการพัฒนาการร้อง ตลอดจนการแสดงออกบนเวทีเพื่อความมั่นใจในระดับศิลปิน ผู้เรียนหลักสูตร Stage Performance ควรผ่านการเรียนหลักสูตร Voice Training ในระดับขั้นต้นมาก่อน เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่และผู้บริหาร (Singing lessons for adults) หลักสูตรที่ช่วยเสริมความมั่นใจ และสนุกสนาน ผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้ปกครอง หรือผู้บริหารที่มีโอกาสต้องขึ้นเวทีร้องเพลง ในงานเลี้ยง หรือสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการร้องเพลงมาก่อน เพียงแค่จัดเวลาให้เหมาะสม ด้วยการนัดตารางเรียนที่สามารถปรับเวลาให้สะดวก กับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย และคล่องตัวสูงสุด เหมาะกับการบริหารเวลาของวัยทำงานที่มีเวลาจำกัด
 • หลักสูตรขับร้องแบบกลุ่ม / แบบองค์กร (Music Camp) หลักสูตรที่จัดทำขึ้นพิเศษ เฉพาะการสันทนาการ สำหรับผู้เรียนแบบกลุ่ม ทั้งนักเรียน และองค์กร โดยครูก๊อง และทีมอาจารย์ผู้ช่วยสอน จะพัฒนาการร้องเพลงด้วยความครบถ้วน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สนุกสนาน และพัฒนาการร้องอย่างได้ผล เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 20-30 คน (สถานที่ : ห้องประชุมบริษัท,ห้องประชุมโรงแรม)
 • หลักสูตรติวเข้ามหาวิทยาลัย (University entrance examinations performed) หลักสูตรติวเข้มเน้นภาคทฤษฎี สำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบเข้าคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องเน้นเสริมความรู้ และทักษะเฉพาะทาง เพื่อความมั่นใจในการเตรียมสอบ แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชาหลัก คือ Voice Jazz และ Classic

VOICE TRAINING

Voice Training by ครูก๊อง & ครูปุ้ม

หลักสูตรอบรมศิลปะการร้อง

ระดับต้น

 • เรียนเบสิคและทฤษฎีต่างๆ
 • การหายใจ เพื่อให้ได้รู้จักและคุ้นเคยกับวิธีเก็บกักลมหายใจ และการเปิดคอ
 • Ear test เพื่อแยกเสียงสูง[Head] กลาง[Mouth] ต่ำ[Chest]
 • Scale สอนให้คุ้นเคยกับสเกลต่างๆ เช่น Major Minor,Blues scale,Chromatic
 • ให้ทำแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงตามความเหมาะสม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะแบบต่างๆ
 • วิธีการนับจังหวะก่อนเข้าเพลง
 • วิธีการใช้ไมค์
 • Posture จัดระเบียบร่างกายให้เหมาะสมและดูดีบนเวที
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการร้องเพลง
 • เช็ค Range
 • สอนให้รู้ถึงโทนเสียงแบบต่างๆ เช่น เสียงทุ้ม,เสียงแหลม,เสียงแบน,เสียงลม,เสียงหลบ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับคำหนัก เบา สั้น ยาว (Dynamic) โดยให้โจทย์เป็นเพลงง่ายๆก่อน เพื่อประกอบการอธิบาย
 • Comment การร้องท้ายชั่วโมง
 • ลง Report ของนักเรียนแต่ละคนถึงข้อดี ข้อเสียไว้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลในการสอนในระดับต่อไป

 

ระดับกลาง

 • เริ่มให้โจทย์เป็นเพลงแนวต่างๆ โดยเพลงแต่ละประเภทให้ร้องตามปกติ เท่าที่เด็กจะสามารถทำได้เองก่อน เพื่อค้นหาสไตล์ที่เหมาะสม เพลงสากล,เพลงไทยสากล,เพลงลูกกรุง,ลูกทุ่ง
 • ให้นักเรียนตีความเพลง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดอารมณ์เพลง
 • คำต้องชัดเจน
 • ต้องจำเนื้อเพลงได้
 • ต้องสื่อสารเพลงได้
 • เรียนเกี่ยวกับขั้นคู่เสียง [Interval]
 • ขยาย Range
 • ต้องสามารถ Move เสียงจาก Chest ไปหา Head ได้อย่างราบรื่น
 • เรียนรู้การใช้ไมค์
 • เรียนรู้การใช้เวที
 • ลง Report ของนักเรียนแต่ละคนถึงข้อดี ข้อเสียไว้ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลในการสอนในระดับต่อไป

 

ระดับสูง

 • รวบรวมสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดมาทบทวนและใช้ในการเรียนการสอน
 • ลงรายละเอียดในการร้องเพลง รวมถึงนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการร้อง และเพิ่มเติมความรู้ เช่น- ทำอย่างไร จึงจะร้องเพลงให้ได้ดีโดยไม่เหมือนต้นฉบับ(ให้มีความเป็นตัวเอง)- การลด หรือเพิ่ม Improvise ลงไปในเพลง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง- การจัดสัดส่วนการร้องใหม่- การ Slide โน้ต (การไถคำ)- การดีไซน์การร้องให้มี Variety ของโทนเสียง
 • ต้องสามารถใช้โทนเสียงทุกแบบได้อย่างแม่นยำ [Head] กลาง[Mouth] ต่ำ[Chest]

 

การประเมินผล

 • สอบ Trinity College London การสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมีนาคมและธันวาคม
 • สอบวัดผลภายในของสถาบันวิวาเช่ 1 ครั้งต่อปี(งานประจำปี) โดยคณะกรรมการจากคนในวงการดนตรีและค่ายเพลงชั้นนำของประเทศ