COURSE RATES

SUBJECTPrice/CoursePrice/Course
Voice Training

Private

Time

Group 2-4

Time

ขั้นพื้นฐาน

10,000

10 ชั่วโมง

6,500 / คน

10 ชั่วโมง

ขั้นกลาง

15,000

10 ชั่วโมง

8,000 / คน

10 ชั่วโมง

ขั้นสูง

18,000

10 ชั่วโมง

10,000 / คน

10 ชั่วโมง

Voice for Adult

Private

Time

Group 2-4

Time

พื้นฐานการขับร้องสำหรับผู้ใหญ่

18,000

10 ชั่วโมง

10,000 / คน

10 ชั่วโมง

Stage Performance

Private

Time

Group 2-4

Time

Basic-Artist Performing

15,000

10 ชั่วโมง

8,000 / คน

10 ชั่วโมง

Guitar(Acoustic/Eleric/Bass)

Private

Time

Group 2-4

Time

ขั้นพื้นฐาน

8,500

10 ชั่วโมง

4,500 / คน

10 ชั่วโมง

ขั้นกลาง

10,000

10 ชั่วโมง

6,500 / คน

10 ชั่วโมง

ขั้นสูง

13,000

10 ชั่วโมง

7,000 / คน

10 ชั่วโมง

Dance

Private

Time

Group 2-4

Time

Dance for Kid

15,000

10 ชั่วโมง

8,000 / คน

10 ชั่วโมง

Street Dance

15,000

10 ชั่วโมง

8,000 / คน

10 ชั่วโมง

- ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 300 บาท
- อัตราค่าเรียน / คน / คอร์ส 10 ครั้ง (นักเรียนกลุ่มขาดเรียน ไม่มีการชดเชย)
- ระยะเวลาของคอร์ส หมดอายุภายใน 4 เดือน

สอบถามรายละเอียดโทร :: 098-980-1088

Studio Rent

Dance Room

500 / ชั่วโมง